S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Jsme tu pro Vás již 22 let!, Volejte na +420 777 702 280


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Fakturační udaje:
MOBILAGENCY.CZ

Martin Prokeš
Zelenečská 130/36
Praha 9, Hloubětín, 198 00
IČ: 705 58 272

zapsáno 05.03.2001 Praha
není určená pro příjem zásilek -

Č.U: mBank: 670100-2209881063/6210

Adresa: Osobní odběr zboží

Výdejní místo:

Železniční modely:

MOBILAGENCY

Mochovská 535/38

Praha 9, Hloubětín, 190 00

Kousek od metra Hloubětín

JAK U NÁS NAKUPOVAT? JE TO SNADNÉ...

Jak nakupovat přes e-shop (osobní odběr) 

- vybrané zboží vložte do košíku
- zvolte možnost doručení zboží (osobně)
- na Vaši objednávku bude reagovat náš pracovník, který s Vámi dohodne emailem podrobnosti včetně dostupnosti zboží (pracovník Vám rovněž rád napíše jakékoliv Vaše dotazy)

Délka rezervace zboží pro osobní odběr činí tři pracovní dny - prodloužení je možné na email adrese info@mobilagency.cz 
 
Doručení zboží dobírkou prostřednictvím České pošty a Zásilkovny

Rozhodnete-li se využít naší nabídky zaslat JAKÉKOLIV ZBOŽÍ prostřednictvím nabízených dopravců, pak postupujte následovně.

Jak nakupovat přes e-shop? (dopravce) 
- vybrané zboží vložte do košíku 
- zvolte možnosti: Pošta, zásilkovna, uloženka

- vyplňte kontaktní údaje

- uveďte doručovací adresu, funkční e-mail a kontaktní telefon

- ukončete objednávku

 Co bude obsahovat balení?

- daňový doklad (je záruční list)
- příslušenství výrobku (např. baterie, nabíječka, manuál atd.) uvedeno na balení

Osobní údaje - prohlášení

Ochrana osobních údajů:

Firma MOBILAGENCY.CZ provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

- Správcem Vašich osobních údajů je firma mobilagency.cz, se sídlem Zelenečská 130/36 Praha 9, Hloubětín, 19800, IČ: 70558272, (dále jen jako „správce).
- Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Řipská 25 Praha 3, Vinohrady, 130 00, telefon +420 777 702 280.
- Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

- Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
- splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení).
- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
- Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

- Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.
- Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady a osoby, a to v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
- Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

- Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
- Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Vrácení zboží
Při splnění podmínek stanovených zákonem č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník, má nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Neporušené a nepoškozené zboží v původním stavu zašlete spolu s průvodním dopisem a fakturou doporučeně na adresu dodavatele. Nezapomeňte uvést číslo účtu, na které Vám bude vrácena částka za navracené zboží. (případně adresu pro účel převodu částky pomocí složenky)

Servisní díly:

Dotykové desky a LCD nezasíláme. Díly jsou určeny pouze pro odborný servis na naší pobočce.

Reklamační podmínky
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání přepravci.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Přijaté zboží je poškozené:

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce a naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
ULOŽENKA: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce.

Reklamační pravidla dopravce Zásilkovna:
Ve chvíli, kdy příjemce se zásilkou opustí výdejní místo, společnost Zásilkovna ztrácí nad zásilkou veškerou kontrolu a tedy i následnou odpovědnost za škodu, stejná pravidla jsou nastavena i pro naší firmu Mobilagency.cz. Všichni příjemci mají možnost na výdejním místě obsah zásilek a stav doručeného zboží zkontrolovat. V případě, že by bylo zjevné poškození obalu či obsahu, je možné odmítnou převzetí zásilky a v případě dobírky navrácení zaplacené částky na místě.
Pokud příjemce neučiní kontrolu při převzetí zboží, jde odpovědnost za případné škody za příjemcem.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání (den převzetí) a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně dopravci a prodávajícímu..

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 § 2561/2562 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s uživatelskou příručkou.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi a sériovými čísly.

Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené:
- mechanickým poškozením
- korozí či oxidací
- elektrickým přepětím v rozvodné síti
- používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a
mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží pokud se závada
projevuje pouze u neautorizovaných aplikacích či softwaru provedením neodborného zásahu či
změnou parametrů
- přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně atd).
- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenstvím 

Dále se záruka nevztahuje na vady zařízení u něhož byly porušeny ochranné prvky (plomby) které slouží ke zjištění neodborné montáže a manipulace.

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce mobilagency.cz. Pro uplatňování reklamace je nezbytné, aby nebyly odstraněny z výrobku plomby s označením, další plomby a samolepky, které se na výrobku nacházejí. Při instalaci produktu, platí pro servisní díly GSM, nejprve instalujte předmět koupě do zařízení a modelu pro které je určen, otestujte jeho funkčnost a posléze odstraňte ochrannou fólii na jejímž okraji se může vyskytovat plomba či samolepka. Pokud nejprve odstraníte ochrannou fólii bude dodavatel při posuzování reklamace brát jako neoprávněnou. U servisních dílů nesmí být poškozená plomba a veškeré další plomby našich dodavatelů nacházející se na výrobku. Dotykové Desky, Sklíčka a LCD, Sluchátka BT nesmí nést známky poškrábání, odření a jiné mechanické poškození. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.  Dodavatel nezodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací, instalací a za škody, které následně vzniknou při výskytu vad produktu.

Doplnující informace:

Rady a pokyny k údržbě kožených výrobků (pouzdra atd.)

Nezapomeňte, že kůže je živý přírodní materiál a reaguje na okolí.
Během nošení může změnit barvu či získat patinu.
Na toto myslete i při údržbě - pokud se kůže promáčí, mohou na ní vzniknout barevné mapy, podobně jako za použití nevhodných chemických látek. Nezapomeňte tedy na to, že kůže se časem může lehce změnit .

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - ne prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii záručního listu (faktura), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu zboží zasláno na jeho uvedenou adresu.

Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu mobilagency@seznam.cz) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:........................". Datum a podpis.

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám dražší zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

UPOZORNĚNÍ: Při odstoupení od kupní smlouvy do 14-dnů, bude za otevřené, poničené nebo jinak znehodnocené originální balení odečtena částka 10% s ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově úhradu poskytnout nelze.

Je-li zboží zasíláno v hodnotu která určuje již nabízenou dopravu zdarma a uzavřená smlouva bude mezi prodávajícím a kupujícím rozvazovací ze strany kupujícího. Podmínka, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá doprava zdarma účinnosti a kupujícímu bude naúčtováno standardní nejnižší dopravné. Částka za vrácené zboží bude ponížena o hodnotu dopravy - 79 Kč.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Ceny na tomto e-shopu jsou vypočítány pro tzv. bezkontaktní prodej a ve většině případů se mohou lišit až o 30% oproti koncovým cenám na naší prodejně. V případě zájmu o osobní odběr zboží na pobočkách za (e-shop) cenu je NUTNÉ provést objednávku přes tento e-shop a při vyzvednutí mít u sebe vytištěnou objednávku, popřípadě znát její číslo. Bez zadané objednávky Vám bohužel zboží za sníženou cenu nebude prodáno.

- Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

EET - běžný režim ( Při prodeji za hotové na kamenné provozovně od 1.3.2017)
• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZjZkMDZ